Anthony L. Mescher books in our showcase

Best Anthony L. Mescher books

Junqueira's Basic Histology: Text & Atlas

Anthony L. Mescher

Best price for this book: $ 38

Buy
Includes CD-ROM

Functionele histologie (Dutch Edition)

Anthony L. Mescher

Best price for this book: $ 96.18

Buy

Histologie is belangrijk als basisvak voor de geneeskunde. Het belang van de rol van de klinisch patholoog en zijn histologische benadering in de diagnose, therapie en prognose van patiënten is de laatste jaren enorm toegenomen. In de ruim dertig jaar dat ‘Functionele histologie’ verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige editie van Basic Histology zich een vaste plaats in het (para-)medisch onderwijs veroverd. 

Deze vijftiende druk van Junqueira’s functionele histologie is gelijk aan de veertiende druk. Beide drukken zijn geheel herzien en geactualiseerd op basis van de recente Amerikaanse dertiende druk. Enkele hoofdstukken zijn samengevoegd. In andere hoofdstukken zijn de titels veranderd of is de indeling aangepast, met als doel de logica en de duidelijkheid van de tekst te verbeteren. Ook medische context wordt in overzichtelijke, afzonderlijke tekstblokken besproken.

Aan de figuren is nauwgezet aandacht besteed. Uit de Amerikaanse druk zijn veel nieuwe tekeningen overgenomen. Er is daarbij gestreefd naar een zo hoog mogelijk detail en beeldkwaliteit. Bovendien sluiten de figuren in volgorde nu nog beter aan bij de lopende tekst.

Om de studeerbaarheid van het boek te verbeteren zijn de duidelijke, didactische samenvattingen uit de Amerikaanse druk vertaald en aangepast aan de Nederlandse editie. Ook is een overzicht van de histologische kleuringen opgenomen.

‘Functionele histologie’ is bewerkt door Eddie Wisse (bioloog), Celien Vreuls (klinisch patholoog anatoom) en Jan-Luuk Hillebrands (medisch bioloog). De auteurs zijn verbonden aan universiteiten in Nederland en Vlaanderen, elk met hun eigen onderwijssysteem. Hun gemeenschappelijke visie op de inhoud en de betekenis van het histologieonderwijs komt in dit boek tot uitdrukking.

‘Functionele histologie’ is een actueel en degelijk Nederlandstalig leerboek histologie, bedoeld voor studenten geneeskunde, tandheelkunde, biomedische wetenschappen, biologie, biotechnologie en diergeneeskunde. Maar ook voor degenen die werkzaam zijn in het vakgebied is het een uitstekend naslagwerk. Daarnaast kan het boek gebruikt worden in de opleidingen tot medisch analist, fysiotherapeut en verpleegkundige.

Op de onlineleeromgeving bij het boek – StudieCloud.nl – zijn 300 toetsvragen opgenomen.


Junqueira's Basic Histology Text & Atlas, 13th ed. (With CD-ROM)

Anthony L Mescher

Best price for this book: $ 0

Buy

Nerves and Tissue Repair

Anthony L. Mescher

Best price for this book: $ 0

Buy

Possible Mechanism for Denervation Effect on Wound Healing

Anthony L. Mescher

Best price for this book: $ 0

Buy

Access Card for Interactive Labs with Chapter Highlights for: Junqueiras Basic Histology: Text and Atlas by Anthony L Mescher

Robert Powell

Best price for this book: $ 0

Buy
All the core content from the text rewritten in bulletized form for cut-to-the-chase mastery of the subject. Includes all objective testable terms, concepts, persons, places and events in browser based e-book format. Not just the facts, but interactive problem solving labs to ensure you master the concepts as well. True experiential learning. Lab tools allow for thread-like collaboration among classmates and friends. Use with or instead of the textbook. Includes pre-made flashcards, and practice tests in true or false, multiple choice, mastery, or completion formats. Powell study guides and labs run in any modern browser on any device. Registrations are not transferable. Appropriate for > Biology > Biochemistry > Ecology

Junqueira's Basic Histology, 12th Edition: Text and Atlas [With CDROM][ JUNQUEIRA'S BASIC HISTOLOGY, 12TH EDITION: TEXT AND ATLAS [WITH CDROM] ] by Mescher, Anthony L. (Author) Oct-01-09[ Hardcover ]

Anthony L. Mescher

Best price for this book: $ 0

Buy

Lange Junquiras High Yield Histology Flash Cards

Mescher Anthony,Anthony Mescher,Anthony L., Ph.D. Mescher, Anthony L. Mescher

Best price for this book: $ 0

Buy